Hantering av personuppgifter

Den nya lagen om dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft den 25. maj.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter:

Vi skyddar dina personuppgifter så att du kan känna dig trygg.
Vi delar inte ut dina uppgifter till något externt syfte.
Vi bevarar ditt personnummer tills äganderätten har övergått till dig, dvs. när hel likvid är erhållen för varan. Därefter raderas ditt personnummer. Andra uppgifterna sparas enligt bokföringslagen. Alla personuppgifterna är skyddade och vi följer gällande dataskyddsregler.

Vad vi använder persondata till

Vid beställning av varor från oss behöver vi ditt namn, adress, telefonnummer personnummer och ev. e-postadress för att hantera dina fakturor och betalningar, för kreditupplysningsändamål, och för att hantera klagomål och reklamationer (för att identifiera en enskild person).

Beställningsblankett

Vår beställningsblankett är ett avtal mellan kund och företaget. Du godkänner (samtycker) när du fyller i blanketten och skriver under att Lapland House får behandla personuppgifter om dig i enlighet med detta dokument.

Vissa uppgifter kan/ måste inlämnas till myndigheter t.ex. Skatteverket, Tullverket.

Vilka uppgifter vi samlar vid beställning av broschyr

Om du har beställt vår broschyr via hemsidan eller telefon, sparar vi dessa uppgifter max 1 år för att kunna kontrollera vår överenskommelse om pris eller något annat som rör varorna. Vi använder inte den insamlade informationen  för marknadsföring.
När vi skickar en offert till kunden så skriver vi endast postnummer dit stugan ska ev. levereras.

Rättigheter som kund

Du har rätt att få veta varför ditt persondata behandlas, under vilken tidsperiod behandlingen pågår, vilka som tar del av den och vilka konsekvenser behandlingen får.

          Rätt till tillgång: Du kan begära information om vilka uppgifter vi har om dig.

          Rätt till rättelse: Du har rätt att komplettera uppgifter som saknas och som är relevanta. Om vi har felaktiga uppgifter, har du  rätt att få detta rättas.

          Rätt till radering: Dina uppgifter (faktura uppgifter och faktura underlag) sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

Hur vi skyddar ditt persondata

Vi arbetar ständigt med att skydda våra kunders integritet. Vårt säkerhetsarbete omfatta skydd för personer, information, IT-Struktur, interna samt kontorsbyggnader.

Åtkomst till dina uppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Vi skyddar oss kontinuerligt mot spam och virus i våra datorer och nät.